Chèn Like, Share, Comment Facebook vào trang web

Đầu tiên phải tạo facebook app trước, truy cập https://developers.facebook.com/apps/

rồi tạo app cho trang web.
sau đó chèn đoạn mã có chứa appId vào bất cứ đâu trong trang web, tốt nhất là trong file header, cuối thẻ <head>

<script>
 window.fbAsyncInit = function() {
  FB.init({
   appId   : '123748xxxxxxxxx',
   xfbml   : true,
   version  : 'v2.10'
  });
  FB.AppEvents.logPageView();
 };

 (function(d, s, id){
   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
   if (d.getElementById(id)) {return;}
   js = d.createElement(s); js.id = id;
   js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
   fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
  }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
</script>

Sau đó chúng ta sẽ vào https://developers.facebook.com/docs/plugins/ để lấy mã code cho từng chức năng để chèn vào trang web

Like

https://developers.facebook.com/docs/plugins/like-button

<div class=”fb-like” data-href=”<?php the_permalink(); ?>” data-layout=”standard” data-action=”like” data-size=”large” data-show-faces=”true” data-share=”true”></div>

Comment

https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/

<div class=”fb-comments fb-comments-count” data-href=”<?php the_permalink(); ?>” data-numposts=”20″ width=”100%” data-colorscheme=”light” data-version=”v2.3″></div>

Fanpage

https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin/

<div class=”fb-page” data-href=”your-fanpage-link” data-small-header=”false” data-adapt-container-width=”true” data-hide-cover=”false” data-show-facepile=”true”><blockquote cite=”https://www.facebook.com/facebook” class=”fb-xfbml-parse-ignore”><a href=”https://www.facebook.com/facebook”>Facebook</a></blockquote></div>

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *