In Html

<div class="owl-carousel" >
<div>content</div>
<div>content</div>
<div>content</div>
<div>content</div>
</div>
<div class="dotsCont">
<div>Fake Dot 1</div>
<div>Fake Dot 2</div>
<div>Fake Dot 3</div>
</div>

In Js

jQuery(".owl-carousel").owlCarousel({
items:1,
dot:true,
dotsData: true,
dotsContainer: '.dotsCont'
});

Result

<div class="dotsCont">
<div class="">Fake Dot 1</div>
<div class="">Fake Dot 2</div>
<div class="active">Fake Dot 3</div>
</div>

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *