html “data-” attribute as javascript parameter


<a href="javascript:void(0)" data-name="abc" class="simulation">abc</a>


<script>

$(document).on(‘click’, ‘a.simulation’, function (e) {
alert(this.dataset.stock_code);


//or


alert(this.getAttribute('data-name'));

});</script>

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *