Lỗi tương tự:

https://stackoverflow.com/questions/21114371/php-curl-error-code-60

Use this certificate root certificate bundle:

tải bản mới nhất:

https://curl.haxx.se/ca/cacert.pem

Copy this certificate bundle on your disk. And use this on php.ini

curl.cainfo = "path_to_cert\cacert.pem"

Tuy nhiên trong hệ thống server ảo hóa thì có rất nhiều file php.ini, vậy liệu file nào mới đúng
Với Ampps thì sau đây là đường dẫn đúng và tôi đã thành công
C:\Program Files (x86)\Ampps\apache\php.ini

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *