Tạo mẫu form gmail cho thẻ <a> chỉ với url

vd: Gửi

https://mail.google.com/mail/u/0/?view=cm&fs=1&tf=1&source=mailto&su=Ghi+chú+từ+Huỳnh+Nhật+Hoàng+gửi+đến+Trang+Facebook+Dòng+Chúa+Quan+Phòng+La+Pommeraye+của+bạn&to=mariadathao206@gmail.com&body=Tên+của+bạn:%0A%0ASố+điện+thoại:%0A%0ACâu+hỏi+của+bạn:

tham số:

  • view=cm
  • fs=1
  • tf=1
  • source=mailto
  • su= chủ đề mail
  • to: người nhận
  • body: nội dung mail đặt trước

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *