Sau đây là code tìm giá trị lớn nhất trong mảng và lấy key của giá trị đó trong mảng

$max_key = array_search(max($average_price_increase),$average_price_increase);

Bonus: đếm khoảng cách từ đầu mảng đến vị trí lớn nhất:

$count_max=0;
foreach ($average_price_increase as $key => $value) {
if($key==$max_key){break;}else{ $count_max++;}
}

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *